Голяма икономия

Чрез IQ Card не само зареждате при много добри условия, освен това тя е безплатна и ползвате всички услуги IQ Card! Конкретно това означава:

  • безплатно издаване и използване на IQ Card,
  • безплатни услуги за клиента,
  • без странични разходи, без такси за отчитане от системата или блокиране на картата,

За да отговорим на потребностите на различните фирми, заедно с нашите клиенти разработихме няколко вида карти, както и различни начини на отчитане. Това е гаранция, че всички фирми могат да се възползват от IQ Card!