Прозрачно фактуриране

Чрез IQ Card си спестявате трудоемкото отчитане на касовите бележки за зареждане, тъй като предварителното финансиране на разходите за зареждане от Вашите шофьори става излишно. Вместо това, в края на периода за отчитане получавате ясна обща фактура. По желание можете да получите и подробен списък на отделните сделки, като можете да проверите актуалността им по всяко време онлайн през IQ Card NetService.

  • Ясна обща фактура вместо отделни касови бележки: В края на периода за отчитане получавате обща фактура за всички сделки, които са направени през Вашата IQ Card.
  • Общата фактура на IQ Card ви помага бързо и лесно да осчетоводите Вашите разходи за гориво. По този начин не само зареждате по-изгодно, но и намалявате Вашите счетоводни разходи.
  • Определете сами колко подробна да е Вашата фактура. Ако пожелаете, можем към всяка обща фактура да ви изпратим и списък с всички сделки от Вашата карта за периода на фактуриране.
  • Нашият съвет: В 24h IQ Card NetService можете по всяко време да видите всички трансакции онлайн!