IQ Card NETService

На нашия 24-часов портал за клиенти IQ Card NetService разполагате с редица онлайн услуги по всяко време.

  • Информация за цените: Информирайте се за Вашата актуална цена за гориво.
  • Данни за трансакцията: Вижте с точност до секунда всички трансакции, които са направени с Вашата карта.
  • Блокиране на карта: За Ваша собствена сигурност, можете по всяко време да блокирате или деблокирате онлайн всяка Ваша IQ Card.
  • Инструмент за ограничаване: Задайте сами 24-часови ограничения за Вашите карти за зареждане!
  • Поръчване на карта: Поръчайте онлайн допълнителни карти или заместващи карти!
  • Имейли за трансакция: За улеснен контрол на единични или всички карти, можете да получавате имейл при плащане с картата!
  • Електронни данни за фактурата: Всички фактури са на Ваше разположение по електронен път като CSV-файл!