Начини на отчитане

Заедно с нашите клиенти разработихме различни модели на отчитане, които са ориентирани към специфичните потребности за зареждане с гориво на отделните фирми. Екипът на IQ Card с удоволствие ще ви консултира, кой модел на отчитане е най-подходящ за Вашата компания!

Предварителна цена за седмицата

Валидност на цената: По-Нд
Установяване на цените в началото на седмицата
Предимство
  • висока прозрачност на разходите за зареждане
  • Фиксирана цена независимо от колебания на цените

Цена за седмицата впоследствие

Цена = средна стойност от дневните цени за предходната седмица
Валидност на цената: По-Нд на предходната седмица
Предимство
  • най-коректен начин на отчитане
  • ежедневна информация за цените по имейл

Дневна цена

Определяне на цената предходния ден
Валидност на цената = ден
Предимство
  • Оптимизиране на разходите за гориво, чрез зареждане в най-изгодния момент
  • ежедневна информация за цените