Vrste individualnih kartic

Izberete lahko, ali želite uporabljati IQ Card kot klasično kartico za nakup goriva, kot kartico Prepaid ali kot gotovinsko kartico. S temi možnostmi se IQ Card glede na prostornino rezervoarja prilagodi različnim potrebam številnih podjetij.

  • Klasična kartica za nakup goriva
    Z IQ Card izvedete brezgotovinski nakup goriva, na koncu obračunskega obdobja (tedensko, 14-dnevno ali mesečno) pa prejmete zbirni račun vseh nakupov goriva.
  • Kartica Prepaid
    Stroške goriva plačate vnaprej, svojim sodelavcem pa omogočite, da z IQ Card kupujejo gorivo brezgotovinsko in po posebnih pogojih. Zbirni račun prejmete po dogovorjenem obračunskem obdobju (tedensko, 14-dnevno ali mesečno).