Individuálne alternatívy kariet

Môžete si vybrať, či budete svoju IQ Card používať ako klasickú palivovú kartu, kartu Prepaid alebo ako kartu pri platbe v hotovosti. S týmito alternatívami sa IQ Card podľa objemu tankovaných palív prispôsobí rozdielnym potrebám rôznych podnikov.

  • Klasická palivová karta
    S kartou IQ Card tankujete bez hotovosti a na konci zúčtovacieho obdobia (týždenne, po 14 dňoch alebo mesačne) dostanete súhrnnú faktúru so všetkými tankovaniami.
  • Karta Prepaid
    Náklady na tankovanie si predplatíte a svojim zamestnancom umožníte bezplatné tankovanie pomocou karty IQ Card za osobitných podmienok. Súhrnnú faktúru dostanete po dohodnutom zúčtovacom období (týždenne, po 14 dňoch alebo mesačne).